Migrant Children Education and Life Skills

25 October, 2018 Causes One, Causes Two

“Migrant Childrens are experiencing problems accessing education ? It be contradictory with human rights ; humans must be educated  Without race, religion”

Samut Sakhon

“is land of name “myanmar city” Migrants registration is required more than to 200,000 people. (reference : Foreign Workers Administration Office issue  august 2018)” to ต่างมุ่งหน้ามาที่เมืองแห่งนี้ เพื่อเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมประมง การแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมเสื้อผ้า หรืออุตสาหกรรมที่ต้องการผู้ใช้แรงงานในด้านอื่น ๆ จังหวัดสมุทรสาครมีเด็กลูกแรงงานประมาณ 5,500 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 5 – 15 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัด เด็กจำนวน 2,272 คนจาก 5,500 สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนได้ ส่วนเด็กที่เหลือไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาต้องอาศัยอยู่บ้านโดยลำพัง หรือวิ่งเล่นอยู่ในชุมชนเมื่อพ่อแม่ออกไปทำงาน

NOT EVENT CHANGE

As a matter of fact, there are several factors these migrant children do not get any support. One of the major factor is the little amount of wage their parents get paid. their parents do not have knowledge human rights.  Raks Thai, accordingly, believes that it is crucial to provide these children support as their parents are not able to do so.

 

 

มูลนิธิรักษ์ไทย ก็เป็นอีกภาคส่วนที่ร่วมช่วยเหลือดูแลบุตรแรงงานข้ามชาติ ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 20 ปีที่แล้ว รักษ์ไทยเริ่มดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมทักษะด้าน การเรียนรู้ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านการประกอบ อาชีพ แก่เด็กภายในในจังหวัด โดยไม่ยึดติดว่าเด็กเหล่านั้นจะมีเชื้อชาติหรือสัญชาติใด ปัจจุบัน ศูนย์เด็กลูกแรง งานข้ามชาติ มีเด็กในความดูแลทั้งหมด 130 คนไล่ตั้งแต่เด็กเล็กอายุ 5-6 ขวบ ไปจนถึงเด็ก 15-16 ปี โดยเป็นลูกแรงงามข้ามชาติหลากหลายสัญชาติทั้งสิ้น อาทิเช่น มอญ, กัมพูชา, พม่า และมีครูที่ ทำงานกึ่งอาสาคอยดูแลและสอนหนังสือเด็กทั้งหมด 5 คน นอกจากครูจะทำหน้าที่ในการสอน การพูด การฟัง และการเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษต่อเด็กแล้ว อีกหน้าที่หลักที่ครูรักษ์ไทยจำเป็นต้องทำคือการออกไปพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองถึงเรื่องความสำคัญของการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ให้พ่อและแม่ของเด็กได้รับรู้และเข้าใจศักยภาพในตัวลูก ให้ลูกได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถระดับสูงขึ้นไปกว่าการขายแรงงานทั่วไป

Final Goal

  • children of migrant families to reach higher potential in terms of their physical, intellectual, occupational opportunities and social abilities and prevent child labor, exploitation, and abuse.

Objectives

  • The first objective is to provide migrant children with education opportunities, life-skills training and knowledge of child’s right to education and protection through Raks Thai CLCs. A number of activities are planned to achieve the goal set. It includes operating daily education and learning sessions at the ClCs, Supporting stationeries, providing refreshment and supplementary food, conducting annual training and monthly meeting among teachers to follow up progress, and monitoring and evaluating learning process and intellectual growth of children.
  • The second objective is to ensure the participation of parents in improving education and learning process for their children. The activities include providing parents with exercises about children learning activities, child protection, safety both in CLCs and at home, organising special events for family relationship building, visiting children and their parents at home, and organising quarterly meeting with parents and caretakers to discuss on their children’s progress in attending CLC, their interests and rights to education, as well as issues relating to livelihood and behaviours of children at CLCs and at home.

Name of organisation : Raks Thai Foundation

Project Period : 1 Years

Project Budget : 2,300,000 THB approx.

Location : Samut Sakhon Province, Thailand

DONATE NOW
1

Select your price

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievement

2

Fill The Form

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen

3

Donate causes

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen

Related Causes

“เนื่องด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ และ  การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ทำให้พืชผลทางการเกษตรไม่ออกดอกดอกผลตามที่เกษตรกรหวัง เกษตรกรหลายคนต้องปรับตัวให้อยู่รอดภายใต้สถานการณ์”

DONATE NOW

“เกิดเหตุไม่คาดฝัน ดินถล่ม บ้านห้วยขาบ จ.น่าน หลังฝนตกหนักตลอดคืนในพื้นที่ชุมชน ทำให้ดินชุ่มน้ำและรับน้ำไม่ไหว สไลด์ทับบ้านเรือนกว่า 4 หลัง มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย”

DONATE NOW

“เพราะในป่าและบนดอยยังมีชีวิตอีกนับร้อยที่รอการช่วยเหลือ รักษ์ไทยจึงยื่นมือช่วยเหลือกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถหล่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้”

DONATE NOW
Recent Comments
    Archives
    Categories